เอกสารกิจกรรมงาน

 1. LearningOutcome Report  

        งานเดี่ยว
        กำหนดส่ง ครั้งที่ 1  วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.20 น. ในชั้นเรียน
                         
                        ครั้งที่ 2   วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 11.20 น. ในชั้นเรียน

           
                งานเดี่ยว กิจกรรมในชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 2วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558
 
                          
                กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม นำเสนอผู้นำที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ที่โดดเด่นในเรื่อง อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
                กำหนดส่ง สัปดาห์ที่ 4 ของการเรียน วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 11.20 น. ในชั้นเรียน

                    
           - หาเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ จัดทำเป็นรูปแบบรายงานที่ถูกต้อง (หน้าปก คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม)
                ส่งในชั่วโมงเรียนก่อนเริ่มนำเสนอ  
                - นำเสนอต้นชั่วโมงเกี่ยวกับเนื้อหาก่อนการเรียน ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ แสดงบทบาทสมมติ  นำเล่นเกมส์  เสนอคลิป VDO เป็นต้น

                (ห้ามนำเสนอโดยใช้ PPT หรือ Prezi) เวลา 15 นาที

   
        

5.  Jim Dougherty 

                งานเดี่ยว กิจกรรมในห้องเรียน สัปดาห์ที่ 3 วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

6. ฮีโร่ผู้มาพลิกฟื้น JAL (Japan Airlines) 

         งานเดี่ยว กิจกรรมในห้องเรียน สัปดาห์ที่ 5 วันเสาร์ที่  7 กุมภาพันธ์ 2558

                          
             งานกลุ่ม  กำหนดส่ง สัปดาห์ที่ 7 ของการเรียน วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558  ในชั้นเรียน

8. งานกลุ่มสถานการณ์สมมติ "แถลงการณ์"         ครั้งที่ 9  ทำในห้องเรียน

    CASE I  เฮลิคอปเตอร์ของบริษัท Reality Showชนกันกลางอากาศที่อาเจนตินาร์
                    
                    1.1เจ้าของรายการ TV Survival Show Dropped
                    1.2 นักข่าว

    CASE II  คนไทยแห่เที่ยวญี่ปุ่นหลังยกเลิกวีซ่า

                    
                    2.1 ผู้บริหาร ททท.

                    2.2 เจ้าของธุรกิจทัวร์และโรงแรมในเมืองไทย


    CASE III ปี 2015 สนามบินชางงีของสิงคโปร์ขึ้นแท่นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก                     

                    
                    3.1 ผู้บริหาร AOT

                    3.2 เจ้าของธุรกิจสายการบินในเมืองไทย

                ครั้งที่ 10  ทำในห้องเรียน
    CASE I     หลวงพระบาง แชมป์เมืองน่าเที่ยวที่สุด ปี 2015
                
    CASE II    หมอกควันภาคเหนือส่งผลต่อธุรกิจท่องเที่ยว

    CASE III    รถทัวร์ “ปะทะ” โลว์คอสต์ ระเบิดศึกชิงผู้โดยสาร

    CASE IV   ‘การบินไทย’ ล้างบางครั้งใหญ่!!! ปลดพนักงาน 5 พันคน - ลดวิกฤตหนี้ 2 แสนล้าน